Emocje Dziecka - psycholog dziecięcy Anna Karcz

O mnie

Emocje Dziecka - psycholog dziecięcy Anna Karcz

Nazywam się Anna Karcz.

Jestem psychologiem dziecięcym, specjalistą terapii pedagogicznej, certyfikowaną edukatorką Pozytywnej Dyscypliny. Uczę się w szkole Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach, pomagam w wyrażaniu emocji z nimi związanych oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które pozwalają sobie z nimi radzić. Wspieram dzieci z problemami w radzeniu sobie z emocjami, nieśmiałe i odczuwające lęk, prezentujące nieadekwatnie niską samoocenę oraz przeżywające trudne sytuacje życiowe. Pracuję również z dziećmi z dysharmoniami rozwojowymi nad rozwojem ich funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, myślenie, percepcja).

W pracy z rodzicami skupiam się na zwiększaniu ich kompetencji wychowawczych oraz na szeroko pojętej psychoedukacji, dzięki której rodzic może każdego dnia wspierać dziecko w pokonywaniu trudności. Wspieram rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem i zachowaniem swojego dziecka lub chcą zasięgnąć wiedzy w tym obszarze. Spotykając się z rodzicami stawiam na współpracę – wspólnie poszukujemy zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

Moim celem zawsze jest poprawa jakości i komfortu życia dziecka i rodziny.

Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Obserwuj mnie na Instagramie @emocjedziecka