Emocje Dziecka - psycholog dziecięcy Anna Karcz

Konspekt zajęć grupowych „Nasze mocne strony”

Scenariusz „Nasze mocne strony” można wykorzystać realizując zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, grupowe zajęcia rewalidacyjne, Trening Umiejętności Społecznych TUS, godzinę wychowawczą czy wychowanie do życia w rodzinie WDŻ.

Cele:
– Uświadomienie dzieciom ich własnych mocnych stron.
– Zachęcenie do refleksji nad własnymi zasobami i umiejętnościami.
– Wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
– Budowanie więzi między uczestnikami poprzez wspólne rozmowy i dzielenie się spostrzeżeniami.
– Wspieranie dzieci w akceptacji i docenianiu różnorodności wśród siebie.

Materiały :
– Wydrukowane kolorowanki z zadaniami „Odkrywam swoje mocne strony” 
– Kredki / mazaki 
– Tablica / ściana / duży arkusz papieru 

Czas trwania:
45-60 minut 


1. Wybieram swoją mocną stronę 

Zaproś dzieci do udziału w zajęciach, w trakcie których odkryją swoje mocne strony. Rozłóż wszystkie 30 kart z zestawu „Odkrywam swoje mocne strony” w taki sposób, by każda z nich była widoczna i by dzieci miały do nich swobodny dostęp. Poproś każde dziecko w grupie, aby wybrało jedną kartę z mocną stroną, którą zauważa u siebie. 

2. Partnerzy rozmawiają 

Poproś dzieci, by dobrały się w pary. Każde z nich ma przy sobie kartę z mocną stroną, którą w sobie zauważa i którą wybrało. 

W parach dzieci rozmawiają o swoich zasobach. Każda osoba czyta pytanie zapisane w dolnej części swojej karty i odpowiada na nie.

3. Czego dowiedziałem się o osobie z mojej pary? 

Zaproś dzieci do opowiedzenia o tym, czego dowiedziały się o osobie ze swojej pary podczas rozmowy o mocnych stronach. Jako prowadzący możesz zdecydować, czy wypowiadać będą się wszystkie osoby z grupy czy jedynie osoby, które się zgłoszą. 

3. Szukam osób, które… 

Zaproś dzieci, by wstały i podeszły do jak największej ilości osób z grupy (jeśli to możliwe, to do wszystkich). Ich zadaniem jest zapytać każdą osobę, czy zauważa u siebie tę mocną stronę, która jest zapisana na karcie pracy pytającego. Imię każdego dziecka, które zauważa w sobie daną mocną stronę, należy zapisać na odwrocie karty. 

Na przykład Jaś wybrał podczas pierwszego ćwiczenia kartę z napisem „słuchanie”, ponieważ sądzi, że jego mocną stroną jest umiejętność słuchania. Podchodzi do innych osób z grupy i pyta ich, czy także uważają umiejętność słuchania za swoją mocną stronę. Imię każdej osoby, która tak uważa, Jaś zapisuje na odwrocie swojej karty. 

Po zakończeniu zadania sprawdźcie wspólnie ile imion znajduje się na odwrocie kart i porozmawiajcie o tym, o czym to może świadczyć. 

4. Kto, tak jak ja… 

Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący przygotowuje o jedno miejsce mniej, niż jest uczestników zabawy. Dziecko, które zostaje w środku, wypowiada zdanie: „Kto, tak jak ja, sądzi, że jego mocną stroną jest… „, na przykład „Kto, tak jak ja, sądzi, że jego mocną stroną jest odwaga?”. Wszystkie dzieci, które mają tak samo, wstają i siadają na inne miejsce, niż to na którym

siedziały wcześniej. Osoba, dla której nie starczyło miejsca zostaje w środku koła i wypowiada zdanie: „Kto, tak jak ja, sądzi, że jego mocną stroną jest …”. Ćwiczenie trwa przez kilka minut.

5. Galeria Mocnych Stron 

Zaproś dzieci do pracy indywidualnej – zadaniem każdego z nich jest pokolorowanie swojej kolorowanki. Po wykonaniu zadania zaproś dzieci do stworzenia wspólnie na tablicy, ścianie lub na dużym arkuszu papieru, galerii z pokolorowanymi kartami z mocnymi stronami. (Jeśli czas przeznaczony na zadanie jest zbyt krótki można zaproponować dzieciom dokończenie tego zadania w domu lub na kolejnym spotkaniu i dołączenie do wspólnej galerii). 

6. Rundka końcowa 

Zaproś dzieci do podsumowania zajęć poprzez dokończenie zdania „Dziś dowidziałem/dowiedziałam się o sobie, że…”. 

Podziękuj za udział w zajęciach. 

Po więcej materiałów do pracy z dziećmi zajrzyj tutaj.


Jeśli chcesz dostawać informacje o dodaniu podobnych treści na bloga
zapisz się do naszego Newslettera

Udostępnij

Anna Karcz

Jestem psychologiem dziecięcym i specjalistą terapii pedagogicznej. Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. Dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach oraz pomagam w wyrażaniu emocji z nimi związanymi.

więcej o autorze

Książki

Trudne emocje: Co robić, gdy się złościsz – techniki zarządzania złością Dawn Huebner

Wyobrażacie sobie czasem, jak wyglądałoby nasze życie bez złości? Dzieciaki podczas spotkań ze mną często...

Czytelnia Inspiracje

Jak nauczyć dziecko radzić sobie, gdy ktoś je denerwuje?

Byłeś kiedyś w takiej sytuacji, gdy ktoś denerwował Cię tak mocno, że miałeś wielką ochotę...

Książki

Szkoła Emocji, czyli Nieustraszeni i seria książek z zakresu edukacji emocjonalnej

Edukacja emocjonalna pozwala dzieciom lepiej rozumieć emocje innych i swoje, łatwiej komunikować się z otoczeniem...

Czytelnia

Jak nauczyć dziecko samodzielności?

Co się dzieje, gdy dzieci mogą za bardzo polegać na dorosłych? Zwykle wtedy nie starają...

Obserwuj mnie na Instagramie @emocjedziecka